Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

sikerhozo.hu oldalon elérhető szolgáltatásokhoz.

Hatályos: 2015. 04. 24-től visszavonásig

1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Finkey Kft.
A szolgáltató székhelye: 1141 Budapest, Szugló utca 82.
Cégjegyzékszám: Cg 01-09-465240
A szolgáltató adószáma: 12092282-2-42
A szolgáltató bankszámlaszáma: 12011409-01384530-00100003 (Raiffensen Bank)
Nemzetközi számlaszám: HU85120114090138453000100003
Swift: UBRTHUHB
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-105107/2016.

 

2. A szolgáltató elérhetősége

A sikerhozo.hu ügyfeleivel és érdeklődőivel elsősorban emailen keresztül tartja a kapcsolatot. Telefonon nem vagyunk folyamatosan elérhetőek.

Ügyfélszolgálat: munkanapokon 9:00-18:00 óráig, de pénteken 9:00-14:00 óráig
Mobiltelefon: +36 (30) 229-2161
Email megrendeléssel kapcsolatban: rendeles(kukac)sikerhozo.hu
Email általános ügyekben: info(kukac)sikerhozo.hu
Honlap: www.sikerhozo.hu vagy sikerhozo.hu

 

3. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma, hatálya és időtartama

Honlapunkon (sikerhozo.hu) lehetőséget biztosítunk e-könyvek (a továbbiakban: termék) megvásárlására. Az e-könyv esetünkben olyan elektronikus könyv, amely kizárólag elektronikus úton érhető el, nincs fizikai megjelenése. Az általunk forgalmazott e-könyvek másolásvédelemmel és a vásárláshoz köthető azonosítóval vannak ellátva, melyről az ÁSZF mellékletében is tájékozódhatsz.

Egy termékről beszélünk olyan több, összetartozó dokumentumok esetén is, ahol a további dokumentumok a téma feldolgozását segítik elő (például munkafüzet, vagy példatár). Erre példa az „MLM Sikerhozó e-könyv”, az „MLM Sikerhozó Munkafüzet” és az „MLM Sikerhozó Példatár”. Ilyen esetben mindig jelezzük, hogy egy termékről van szó.

Külön termékeket jelentenek azonban a hasonló című, de a fenti kitételnek nem megfelelő művek is. Például két külön termék a „Bombabiztos MLM – induló üzletépítőknek” és a „Bombabiztos MLM – vezetők számra”.

A megvásárolható e-könyv „.pdf” formátumú. Megnyitásához, olvasásához pdf-olvasó program szükséges. Ezt a programot ingyenesen letöltheted innen: http://get.adobe.com/hu/reader/

A megrendeléssel elfogadod, és magadra kötelező érvényűnek tekinted a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak az irányadóak. A szerződés a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

A szerződés határozott időtartamú. Kezdete a megrendelés leadásának dátumával azonos, és a felek teljesítésének befejezetté válásáig érvényes. Felek teljesítése a Megrendelő részéről a termék árának kifizetése, Szolgáltató részéről a kifizetett termék és a vásárlást igazoló számla eljuttatása a Megrendelő részére. A szerződés időbeli hatályának befejezetté válását követően is Szolgáltató a Megrendelő rendelkezésére áll és ügyfélszolgálatot működtet a 2. pontban is megadott elérhetőségeken.

A megrendeléssel elfogadod továbbá, hogy egyúttal feliratkozol a hírlevelünkre is. Az adataidat a törvényi előírásokat betartva és zártan kezeljük és védjük, természetesen nem adjuk ki harmadik félnek. Ismerjük és tudjuk, hogy bosszantó, ezért mi nem küldünk neked kéretlen levélszemetet. A hírlevélről bármikor egyetlen kattintással le tudsz iratkozni. Adataid kezelését a NAIH-105107/2016. adatkezelési azonosítószám felhatalmazása alatt végezzük. Ide kattintva tekintheted meg az adatvédelmi irányelveinket.

 

4. Felelősség kizárása

A megvásárolható e-könyv célja a tájékoztatás, a témába vágó hatékonyság növelésének elősegítése, valamint az ezzel kapcsolatos képzés. A könyvben írtak a szerző jóhiszeműségén és segítő szándékán alapulnak, de a könyvben leírt módszerek alkalmazása kizárólag a Megrendelő felelősségére történhet. A leírt módszerek alkalmazásából fakadó mindennemű kár és hátrány esetében elhárítunk minden felelősséget.

 

5. Szolgáltató jogai és kötelességei

Szolgáltató köteles a megrendelés díjának kiegyenlítését követő 8 munkanapon belül a Megrendelő részére eljuttatni a terméket. Azonban Szolgáltató vállalja, hogy a díj beérkezését követő lehető legrövidebb időn belül teljesíti ezt a kötelességét.

Szolgáltató díjmentesen nyújt támogatást a megvásárolt termékkel kapcsolatban, illetve ad technikai segítségnyújtást a termék használatba vételéhez.

Szolgáltató köteles a megrendelő adatait a tőle elvárható gondossággal óvni. Szolgáltató ezeket az adatokat harmadik félnek nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség, illetőleg a felszólítás után is fennálló számlatartozás esetén az adósságbehajtó társaság felé történő adatszolgáltatás. Az adatkezeléssel kapcsolatosan Szolgáltató az Adatkezelési Irányelvekben ad bővebb tájékoztatást. Az Adatkezelési irányelveket a Felhasználási Feltételek tartalmazza.

Szolgáltató jogosult a megrendelt termék díjának kiszámlázására. Jogosult számlát kibocsátani a Szolgáltató továbbá a szerzői jog megsértése esetén a jogsértő felé kötbér címén.

 

6. Megrendelő jogai és kötelességei

Megrendelő a megrendeléssel egyúttal kötelezettséget vállal a megrendelt termék díjának kifizetésére is. A megrendelést követően díjbekérőt küldünk ki Megrendelő részére, akinek 8 munkanap áll rendelkezésére a teljesítésre.

Megrendelő jogosult a termék árának kifizetését követően a megrendelt termék birtokba vételére. Szolgáltató a díj beérkezését követően a leghamarabb megküldi a terméket, de legkésőbb nyolc munkanapon belül.

Megrendelő jogosult a digitális termékről biztonsági másolatot készíteni egyetlen példányban. Jogosult továbbá a terméket kinyomtatni, ezt igazából javasoljuk is, például a munkafüzet feldolgozhatósága miatt.

Megrendelő köteles a termékkel kapcsolatos szerzői jogok maradéktalan betartására jelen szerződéstől függetlenül is, a szerzői jogról szóló törvény alapján.

Megrendelő jogosult a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül a díjmentes terméktámogatásra, vagy a szintén díjmentes technikai segítségnyújtás igénybevételére.

 

7. Elállási- és felmondási jog a megrendelő illetőleg a vásárló részéről

Távollévő szerződő felek között a 45/2014. Korm. rendelet szabályozza az elállási- illetőleg a felmondási jogot. Ezzel a szolgáltatót terhelő tájékoztatási kötelezettség megléte mellett a vásárló a termék kézhezvételét követő naptári napot követő 14 napig élhet. Erről az idézett rendelet 20. §-a rendelkezik.

Ugyanennek a rendeletnek egy másik jogszabályhelye (45/2014. Korm. r. 29. § (1) bekezdés m) pontja) kimondja, hogy: „a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.”

Az előzetes beleegyezés egyértelmű kifejeződése a megrendelés cselekménye, valamint a tudomásul vétel az ÁSZF megismerésével megtörténik, ami pedig elválaszthatatlan része és alapfeltétele megrendelés szolgáltató általi befogadásának.

 

8. Szerzői jog

A megrendeléssel együtt elfogadod az alábbi nyilatkozatot is:

„Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a sikerhozo.hu oldalán megrendelt kiadvánnyal, illetőleg annak elektronikus könyv formátumával kapcsolatos, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által szabályozott minden vagyoni jogosultság – így különösen a kiadás és felhasználás joga – időbeli, térbeli és bármilyen egyéb korlátozás nélkül kizárólag a Németh Csabát illeti. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában elfogadom, hogy a kiadványt kizárólag a saját céljaimra vagyok jogosult használni, a kiadványt nem vagyok jogosult többszörözni, terjeszteni, átdolgozni, bármely harmadik személy számára hozzáférhetővé tenni, nyilvánosan előadni, illetőleg bármely egyéb módon felhasználni. Kötelezem magam arra, hogy a szerzők személyhez fűződő jogait tiszteletben tartom.”

A megvásárolható terméken túl a sikerhozo.hu honlapot is szerzői jog védi. A honlap mindennemű tartalmának illetéktelen, illetőleg a szerzői jogot sértő felhasználásáért kötbért számlázunk ki. Ennek részleteit a Felhasználási Feltételek tartalmazza.

 

9. Panaszkezelés

Panaszoddal fordulhatsz felénk a megadott elérhetőségeinken. Minden panaszt alaposan kivizsgálunk és megteszünk minden elvárható intézkedést a panasz gyors és kielégítő rendezésének érdekében. Panaszoddal fordulhatsz a Szolgáltató telephelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez is, melynek címe: 4024. Debrecen, Tímár u. 17-19., elérhetősége: 4002. Debrecen, Pf. 475., telefon: +36 (52) 533-924.

Vitás, vagy megoldhatatlannak tűnő ügyekben megkereshető továbbá az illetékes Békéltető Testület is, melynek címe: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15., telefonos elérhetősége: +36 (52) 500-710. A Békéltető Testület ingyenesen igénybe vehető.

 

10. További rendelkezések

Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a termék(ek) vagy szolgáltatás(ok) díjait. Ugyanígy jogosult szolgáltató korábban ingyenes szolgáltatást fizetős szolgáltatássá alakítani, valamint fizetős szolgáltatást díjmentesíteni.

Szolgáltató nem jogosult díjkötelessé tenni sem a díjmentes technikai támogatást, sem a díjmentes ügyfélszolgálatot. Ezekre szolgáltató szavatol, hogy amíg tevékenységét végzi, a nevezett szolgáltatások mindig díjmentesek maradnak.

Az ilyen változások a honlapon történő közzétételtől érvényesek, kivéve, ahol ettől eltérő közlést fogalmaz meg a szolgáltató. Természetesen díjváltozás hátrányosan nem érinthet folyamatban lévő megrendelést. Azaz a folyamatban lévő megrendelés alatt történő áremelkedés díjkülönbözetét Szolgáltató nem kérheti a Megrendelőtől. Ugyanakkor a díjcsökkenés, vagy díjmentesítés a folyamatban lévő megrendelésekre érvényesíthető, amennyiben az Megrendelő számára megfelelő.

Szolgáltató jogosult az ÁSZF és más, a honlapon közzétett jogi és nem jogi tartalom esetében is egyoldalúan annak módosításra.

Szolgáltató a gondos és törvénynek megfelelő adatkezelésen túl titoktartási kötelezettséget vállal a megrendelők, vásárlók vagy ügyfelek részéről tudomására jutott adatok tekintetében.

A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az emailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt email címek a Szolgáltató részéről a sikerhozo.hu honlapon feltüntetett email címek, a Megrendelő részéről pedig a megrendeléskor megadott email cím. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadhatnak el ettől eltérő email címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.

Felek a békés rendezést részesítik előnyben, így jogvita esetén az esetleges bírósági út előtt igénybe veszik a Szolgáltató telephelye szerint illetékes Békéltető Testületet.

Felek bármifajta jogvitájuk esetén alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

 

 

ÁSZF Melléklete: Másolásvédelem

 

Az e-könyvek kiszolgálásához másolásvédelmi rendszert vezettünk be. A másolásvédelmi eljárás során az e-könyvek minden megvásárolt példányában több helyen egy egyedi azonosítót helyeztünk el nem látható vagy nem észrevehető és titkosított módon. Ez a technológia lehetővé teszi a kinyomtatott példány azonosítását is.

Ez az azonosító általunk bármikor visszakereshető, az olvasást nem zavarja, és nem lehet eltávolítani. Az e-könyv használata ezen kívül semmilyen technikai korlátozásba nem ütközik.

Az e-könyv ÁSZF-ben leírtak szerint másolható, archiválható. Megnyitásukhoz nem szükséges semmilyen azonosító beszerzése, sem a kiadótól, sem harmadik féltől. Ugyanakkor a megnyitás feltétele egy pdf-olvasó program megléte, amely ingyenes beszerzéséről az ÁSZF-ben írunk.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.